Test IQ

Test IQ

Ponieważ poziom inteligencji w populacji ogólnej ma rozkład zbliżony do krzywej Gaussa , również rozkład wyników na skali IQ ma cechy rozkładu normalnego. To ma na celu sprawdzenie cech psychowizycznych(zdolnośc przewidywania, kojarzenie, czas reakcji). If you cherished this report and you would like to acquire extra facts regarding testy inteligencji kindly go to our own webpage. Ludzie z wyższym IQ potrafią żyć „zdrowiej" jak i również są w stanie zarabiać więcej. Niektóre z nich nie są mniej zdolne od rówieśników i jeśli w testach IQ wypadają od nich gorzej, to przede wszystkim dlatego, że rodzice nie stymulowali ich od wczesnych lat do rozwoju i nie oddali do dobrej szkoły (jak dowodzą badania, po każdym roku nauki następuje wzrost IQ kilka punktów).

iloraz inteligencji skalaInteligencja cielesno-kinestetyczna jest zdolnością kontrolowania własnej motoryki i manipulowania przedmiotami, wykorzystywania własnego ciała do wyrażania emocji (np. Za udzielenie złej odpowiedzi nie ma punktów ujemnych, dlatego warto i należy strzelać w przypadku, gdy nie masz pomysłu na prawidłową odpowiedź. Myli się ten, kto twierdzi, że test IQ to tysiące pytań jakieś ery Plancka czy wymienianie po kolei zawodników szkockiej reprezentacji curlingu w latach 30.

To proste trójkąty, kwadraty, kółeczka. Jeżeli spodobał Ci się powyższy test to podziel się nim ze swoimi znajomymi za pomocą poniższych przycisków. Czyli dzielimy na 4, mnożymy przez 6, odejmujemy 4 i znowu dzielimy na 4, mnożymy przez 6 odejmujemy 4 itd. Niewielu ludzi jest albo bardzo bystrych, albo bardzo tępych: około 3% Amerykanów osiąga wynik powyżej IQ 130 i około tyle samo poniżej IQ 70. Richard Lynn i Tatu Vanhanen w książce „IQ and Global Inequality" (IQ i globalne nierówności) porównali wyniki badań ilorazu inteligencji w różnych częściach świata i wyciągnęli niedorzeczny wniosek, że Afryka, Ameryka Południowa czy Daleki Wschód to rejony, w których żyją ludzie mniej inteligentni niż Europejczycy czy Amerykanie.

Przeciętna wartość IQ to wynik w granicach 90-109 punktów, natomiast 70 - 89 jest już poniżej przeciętnej.

CONTACT US

Address:
No 54 Louw Wepener Road, Business Suites, Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301
Cell:
083 697 3913
Fax:
086 605 5102

ABOUT US

try2.png

The combination of excellence and quality, management capabilities and clear orientation towards client satisfaction allowed Matsapa a sustainable growth throughout the years,trasnforming the Company in one of the most reputed and qualified organizations in africa providing organizations in Africa providing high standards of project management and Engineering in several fields.